MDtours-logo-23-dlouhe

CZ | EN | DE

Český Krumlov - prohlídky pro děti
a dospělé

Prohlídka města pro dospělé:

Prohlídka historického centra města zapsaného v UNESCO zaujme snad každého. Někdo bude nadšený z křivolakých uliček nabitých historií. Na někoho dýchne tajemná atmosféra, jiný bude překvapen množstvím příležitostí k fotografování, okouzlen okolní přírodou… každý si najde ten „svůj“ Krumlov, který ho bude lákat k další návštěvě. Prohlídkou tohoto místa je možné strávit mnoho hodin a dní.

Tip: Pokud chcete v Krumlově zažít trochu jinou atmosféru, můžeme si prohlídku města naplánovat na brzké ranní hodiny, nebo naopak uspořádat večerní prohlídku obohacenou o pověsti z krumlovského tajemna!

Prohlídka města pro děti :

1. KRUMLOVSKÉ POVĚSTI – strašně strašidelná prohlídka pro malé nezbedy

Určitě jste už slyšeli, že v Krumlově straší… město s tak dlouhou historií musí mít i svá strašidla. Jak vypadají? Proč tam jsou? Přinášejí nám nějaký vzkaz? To vše do dozvíme během prohlídky města.

– během prohlídky budeme ve městě hledat domy, ke kterým se pojí nějaká pověst – vydáme se tedy hledat strašidla…

– děti mají v ruce návod, jak mají k jednotlivým domům dojít, na každém stanovišti si povíme příběh, který se tam odehrál, prohlédneme si jednotlivé postavy z příběhu a vymyslíme, jaké poselství nám strašidla přinášejí.

– na některých stanovištích děti plní různé úkoly, případně kreslí, dostávají razítka za splněné úkoly apod.

– vhodné pro děti od cca 6 let, znalost čtení a psaní není nutná (pracovní listy mohou vyplňovat rodiče)

Začátek – na náměstí u kašny

Konec  – na ostrově u mlýnského náhonu

Délka prohlídky cca 60 minut

Cena: 1200,– Kč/skupinu, u prohlídek pro děti je nutný doprovod dospělé osoby/dospělých osob.

2. KRUMLOVSKÝ ZVĚŘINEC – aneb heraldika pro děti

Víte, že Český Krumlov je plný zvířat? Ani ne tak živých, jako těch namalovaných… Prohlídka města zaměřená na heraldická zvířata, pověsti o zvířatech a šlechtických rodech z Českého Krumlova

– putování městem za zvířaty, která najdeme v erbech a v nástěnných malbách

– děti mají v ruce návod, jak jednotlivá zvířata najít

– na jednotlivých stanovištích si povíme, jaké pověsti a příběhy se s těmito zvířaty pojí

– během celé cesty luštíme tajenku a dozvíme se, jak se do Krumlova dostali medvědi

– vhodné pro děti od cca 8 let  (menším dětem mohou tajenku vyluštit rodiče)

Začátek – na náměstí u kašny

Konec – na 1. zámeckém nádvoří

Délka prohlídky cca 60 minut

Cena: 1200,– Kč /skupinu, u prohlídek pro děti je nutný doprovod dospělé osoby/dospělých osob.

3. Prohlídka města pro studenty středních škol: „Inspirace Egona Schieleho“

Většina lidí ví, že v centru Českého Krumlova se nachází Egon Schiele Art Centrum. Ale proč je malíř Egon Schiele spojován právě s Českým Krumlovem? Co ho sem přivedlo? Co ho zde zaujalo? Tato tématicky zaměřená prohlídka města vznikla pro studenty středních škol. Procházka po městě má devět zastavení, na každém zastavení si povíme něco o souvislostech mezi městem a malířem.

Téma Egona Schieleho je možné (po předchozí domluvě) zahrnout i do prohlídky města pro dospělé.

Cena: 1200,- Kč / skupinu

Tip: na prohlídku si do batohu přibalte skicák a tužku, ať můžete duch města rovnou zvěčnit i Vy sami. Pokud rádi kreslíte, uvidíte, že Vás Český Krumlov sám vybídne, ať zpomalíte, sednete si a dáte hlavní slovo své ruce a tužce.

Fotogalerie

Kontakt

Objednávka prohlídky

Copyright 2023 MDtours.cz. Všechna práva vyhrazena. Spravuje PC Servis KB s.r.o. Kaplice – www.pckb.cz.